KRISTIAN LYKKESLET STRØMSKAG

”Vi er Norge”
Med: Birgitte Larsen, Nils Golberg Mulvik, Hanne Skille Reitan, Nader Khademi.