Lørdag 22. mars ble det arrangert et syv timers husdramarathon på Dramatikkens hus, der de femten husdramatikerne prøvde ut/viste deler av sitt pågående arbeid - som lesning, oppsetning eller i dialog med skuespillerne.

Hver husdramatiker har fått en fane. Under hver fane ligger bilder fra oppsetningene blandet med bilder av publikum. Foto: Kristin von Hirsch

HUSDRAMARATON
Ansvarlig: Ole Johan Skjelbred.
Produsent: Cathrine Kleivdal.
Lysdesign/scenisk ansvarlig: Kenneth Jordhøy.
Lyddesign: Harald Hempel.
Regiassistent: Ilene Sørbøe.
Teknisk bistand: Ole Jørgen Løvås, Kristjan Belgau.
Administrativ bistand: Ann Catrin Bergan.
Teaterverter: Chanett Marie Bergan, Hanna Kanutta Helstad, Ina Lindblom.
Info: Siv Svendsen, Trine Kleven.
Utviklingskonsulenter: Line Rosvoll, Siri Senje.
Takk til Oslo Mekaniske Verksted for utlån av møbler og godt naboskap.

Til dramatikerne: Om du ønsker bilder i bedre oppløsning (kompresjonen på bloggen yter ikke alltid rettferdighet), så kontakt kristinvonhirsch(at)gmail.com